Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

LMA-China verstrekt de persoonlijke gegevens van studenten die zijn verkregen bij registratie voor de lessen of het HSK examen niet aan derden.

Bij communicatie aan de groep worden alle email adressen onzichtbaar gemaakt door ze op te nemen in de bcc.

Persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving beschermd met een sterk wachtwoord dat periodiek wordt gewijzigd.